Wat is Recycling?

1j+ojl1FOMkX9WypfBe43D6kj___KHrhFNkB3FwXs1M3EMoAJtlCYphPpo8

Recycling (Nederland) of recyclage (Vlaanderen) is het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw wordt gebruikt zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden.

Recycling kan in verschillende vormen voorkomen:

  • Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Sommige grondstoffen (zoals plastics of papier) gaan er hierbij in kwaliteit op achteruit, ook wel¬†downcycling genoemd.
  • Recycling van de grondstoffen voor een ander doel: bijvoorbeeld aardolie eerst gebruiken om plastic te maken, en in tweede instantie verbranden om de energie te gebruiken.

Door de jaren heen zijn wij gespecialiseerd in het recycleren van alle non-ferros (koper, inox, brons, messing, aluminium, etc). De belangrijkste recycling activiteit blijft echter het herwinnen van koper uit kabelafvallen.

Kabelrecycling:

Profiel

De activiteit ‘Kabelrecycling’ legt zich toe op het milieuvriendelijk recyclen van kabelafval, koperhoudende elementen, inox en aluminium. Op deze wijze recycleert het bedrijf wekelijks 250 ton kabel- en koperafval tot zuiver koper en kunststoffen.
Dankzij een zelf ontwikkeld en milieuvriendelijk productieproces en een doorgedreven specialisatie, slaagt het bedrijf er in om de kunststoffen volledig te scheiden van het koper.

Proces

De afdeling ‘Kabelrecycling’ maakt gebruik van een zelf ontwikkeld elektromechanisch proces waarbij koper en kunststoffen volledig worden gescheiden.

Kort overzicht van het recyclageproces:

1. Sorteren

Na levering en tussentijdse opslag op een vloeistofdichte vloer wordt de afvalkabel manueel gesorteerd. Kabel met loodisolatie, ijzerresten en andere onzuiverheden (metalen, hout, puin, kunststof, etc.) kunnen niet behandeld worden in het productieproces. Deze onzuiverheden worden dan ook uitgesorteerd in de daarvoor voorziene containers.

2. Breken en verwijdering Fe

De uitgesorteerde, koperhoudende kabels worden met behulp van een voedingskraan in de voorbreker gevoerd, die een capaciteit heeft van maximum 5 ton per uur. Nadat de ijzercraps werden verwijderd door een magneetband, komt het gebroken materiaal uiteindelijk in voorraadbunkers terecht.

3. Granuleren

Het aangevoerd materiaal (40 % koper, 60% kunststoffen en circa 0,5% onzuiverheden zoals zink en lood) komt dan terecht in de granulatoren voor fijnmalen.

4. Separatie

Met een constant debiet worden de producten d.m.v. een Archimedische schroef op de separatietafel gebracht, die ongeveer 92% van het koper zal afscheiden. De snelheid van de trilmotor, het hellingsvlak van de zeef en het afgezogen luchtdebiet bepalen hier het rendement van het scheidingsproces. Ook de separatietafel is speciaal voorzien van een stofafzuiging.

5. Elektrische scheiding

In de laatste stap van het recyclageproces wordt koper en kunststof elekromechanisch gescheiden. Op het einde van dit proces krijgt men koper met een zuiverheidgraad van 99%.

Duurzame ontwikkeling

De activiteit ‘Kabelrecycling’ heeft het belang van Duurzame Ontwikkeling begrepen, heeft deze aanpak goedgekeurd en is bereid hiertoe bij te dragen in haar vakgebied, geleidelijk en binnen haar mogelijkheden. Men weet dat men slechts een element is in een keten waar verschillende sleutelfiguren tussenkomen: in het bijzonder de wetgever (normen), de klant (vraag) en de leveranciers (aanbod) en weet dat haar engagement haar concurrentiele positie versterkt.
In haar activiteitsdomein hebben alle inspanningen een effect op:

het economisch gebruik van de beschikbare grondstoffen
het verminderen van de afvalberg
het verbeteren van de werkomstandigheden van het personeel
de bescherming van het leefmilieu in het algemeen

Recycling goed voor het milleu!